• Leveringstermijnen gelden bij benadering.
  • Overschrijding daarvan geeft geen recht op schadevergoeding, dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
  • Indien met betrekking tot het tijdstip van levering niets is overeengekomen, wordt een leveringstermijn van een maand aangehouden.
  • Voor orders met een factuurwaarde beneden de € 185,00 excl. B.T.W. worden de verzendkosten op de factuur gezet, welke door de vervoersbedrijven aan ons berekend worden.
  • Bij vervoer door onze eigen dienst, betaald u slechts € 9,95 vrachtaandeel per zending.
  • Orders boven € 185,00 worden binnen Nederland franco huis (drempel) geleverd.
  • Orders beneden € 25,00 excl. B.T.W. dienen vooraf te worden betaald.
  • Kleiverzending geschiedt tegen de kostprijs van de vracht: 100 broden per soort wordt franco thuis bezorgd.
  • Verder gelden voor draaischijven, meubilair en werkbanken aparte vrachtregelingen.
  • Bij stijgende kosten kan het bedrag, waarbij levering franco geschiedt, en het vrachtaandeel verhoogd worden, zulks ter beoordeling van Lucas Vakmaterialen.